Komora dezynfekcyjna

usuwanie zagrożeń mikrobiologicznych

Dezynfekcja

Bezpieczeństwo

Ochrona

klinikj, aby odtworzyć

Komora dezynfekcyjna

usuwanie zagrożeń mikrobiologicznych

Dezynfekcja

Bezpieczeństwo

Ochrona

OzonSpace naszym celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu szeroko rozumianą ochronę zdrowia i życia.

Nasze urządzenia w skuteczny sposób usuwają wirusy, grzyby i pleśnie tworząc do życia bezpieczne i przyjazne środowisko.

Prosta obsługa

Podnieść klapę

Włożyć przedmiot do dezynfekcji

Zamknąć klapę

Nacisnąć przycisk uruchamiający

Automatyczny czas pracy

Wyjąć przedmiot po dezynfekcji

Oferowane przez nas rozwiązania sprawdzają się w eliminacji zagrożeń znajdujących się na papierze (dokumentacji papierowej), jak również innych tworzywach, materiałach powszechnego użytku oraz produktach spożywczych.

Zastosowanie naszych technologii zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale również usprawnia pracę osób narażonych na kontakt - transmisję zagrożeń biologicznych.

Urządzenia OzonSpace mogą również, w zależności od wersji, być stosowane do wykrywania zagrożeń chemicznych i promieniotwórczych przy jednoczesnym zachowaniu swojej podstawowej funkcjonalności – eliminacji zagrożeń biologicznych.

Nasze urządzenia

seria OS1

To innowacyjne wielofunkcyjne urządzenia do usuwania zagrożeń biologicznych (w rodzaju: bakterii, wirusów, grzybów, pleśni) oraz z możliwością zastosowania detekcji zagrożeń chemicznych i promieniotwórczych znajdujących się na papierze (dokumentacji papierowej), jak również innych tworzywach, materiałach powszechnego użytku oraz produktach spożywczych.

Proces usuwania zagrożeń biologicznych odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany i jest bezpieczny dla użytkownika urządzenia.

Urządzenia posiadają funkcjonalności pozwalające na bezpieczne użytkowanie w pomieszczeniach, nawet o niewielkiej kubaturze, zapewniając komfort użytkowania.

Seria OS1 została stworzona z myślą o szybkim i skutecznym usuwaniu zagrożeń biologicznych ze środowiska szczególnie narażonego na wzmożoną możliwość zainfekowania.

Urządzenie przeznaczone są dla ochrony pracowników administracji i biurowych, którzy narażeni sią na kontakt z papierem i innymi niezidentyfikowanymi materiałami mogącymi być nośnikami (transmiterami) zagrożeń biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych o nieznanych lub niezidentyfikowanych źródłach.

Zastosowanie urządzenia w wymierny sposób nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa jego użytkowników, ale również zapewnia możliwość kontaktu pracowników z otrzymaną dokumentacją bez konieczności poddawania jej wielodniowej kwarantannie.

Eliminacja zagrożeń biologicznych z dokumentacji papierowej, stanowiącej często nieodzowny wymóg formalny postępowań administracyjnych, w znaczący sposób chroni nie tylko pracowników mających kontakt z dokumentacją, ale również może decydować o wydajności i ciągłości pracy całych jednostek administracyjnych.

Oczyszczanie dokumentacji archiwalnej to kolejne z zastosowań w jakich sprawdza się urządzenie OS1.

Intuicyjna obsługa i automatyczny proces dezynfekcji to kolejne z zalet OS1, które zapewniają użytkownikom komfort pracy.

Będący na wyposażeniu urządzenia stolik z kółkami umożliwia mobilności i łatwości transportu.